วิสตัสสัญจร โรงพยาบาล ธนบุรี2

วัน ศุกร์ 22 พฤศจิกายน 2562 ทางบริษัทได้ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรมออกบูทที่โรงพยาบาลธนบุรี2 มีการเสวนาให้ความรู้ด้านสุขภาพในหัวข้อเรื่อง นิ่วในถุงน้ำดี อันตรายกว่าทีคิด

โดยนายแพทย์ วีระเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุลและ ดารารับเชิญคุณยุ้ย ปัทวรรณ

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมร่วมส

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.