วิสตัสสัญจร โรงพยาบาล สำโรงการแพทย์

วัน พฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน 2562 ทางบริษัทได้ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรมออกบูทที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มีการเสวนาให้ความรู้ด้านสุขภาพในหัวข้อเรื่อง ผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนักมีผลดีผลเสีย อย่างไร

โดยนายแพทย์ วันชิต ธาดาดลทิพย์ และ ดารารับเชิญคุณ เบนซ์ ปุณยาพร พูลพิพัฒน์

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมร่วมสนุก แจกฟรี ผลิตภัณฑ์ ตรา ไลฟ์ พลัส วิสตัส แก่ผู้เข้าร่วมงาน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.