วิสตัสสัญจร โรงพยาบาล เอกชล2

วัน จันทร์2 ธันวาคม 2562 ทางบริษัทได้ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรมออกบูทที่โรงพยาบาลเอกชล2 มีการเสวนาให้ความรู้ด้านสุขภาพในหัวข้อเรื่อง  ” Office Syndrome”

โดยนายแพทย์ พรชัย หลายวัฒนไพศาล และ ดารารับเชิญคุณอ๊อฟ ศุภณัฐ

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมร่วมสนุก แจกฟรี ผลิตภัณฑ์ ตรา ไลฟ์ พลัส วิสตัส แก่ผู้เข้าร่วมงาน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.