วิสตัสสัญจร โรงพยาบาล เจ้าพระยา

วัน เสาร์ ที่9 พฤศจิกายน 2562 ทางบริษัทได้ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรมออกบูทที่โรงพยาบาล เจ้าพระยา มีการเสวนาให้ความรู้ด้านสุขภาพในหัวข้อเรื่อง ผู้สูงอายุ กับภาวะหลงลืม

โดยแพทย์หญิง พิชชา เสถียรวงศ์นุษาและ ดารารับเชิญ คุณ ออ๊ฟ ศุภณัฐ

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมร่วมสนุก แจกฟรี ผลิตภัณฑ์ ตรา ไลฟ์ พลัส วิสตัส แก่ผู้เข้าร่วมงาน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.