เบต้ากลูแคน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างไร

เบต้ากลูแคน Beta-Glucan เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต พบได้ในผนังเซลล์ของแบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ สาหร่าย หรือพืชชนิดต่างๆ
โดยจากงานวิจัยทั่วโลก เบต้ากลูแคน มีการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันของเราได้ดีมาก โดย

  • เบต้ากลูแคน กระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิด มาโครฟาสจ์ (Macrophage) ที่มีหน้าที่จัดการกับเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย
    ให้อยู่ในสภาวะที่เตรียมพร้อมและตื่นตัวอยู่เสมอ
  • เบต้ากลูแคน ควบคุมการหลั่ง Cytokines เช่น Interleukins เพื่อกระตุ้นการสื่อสารระหว่างเซลล์ต่างๆ ในระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้น
  • เบต้ากลูแคน เพิ่มปริมาณการสร้างและการเจริญเติบโตของเม็ดเลือดขาว ทำให้มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.