Beta Glucan From Yeast And Korean Ginseng Extract
ทำลายเซลล์ร้ายและป้องกันโรคมะเร็ง ได้อย่างไร

Beta Glucan เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะช่วยกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวมีขนาดใหญ่ (Macrophage)
ทำให้สังเกตเห็นเชื้อมะเร็งสามารถต้านอนุมูลอิสระและเข้าไปทำลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ช่วยกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้เห็น ดักจับ และทำลายเซลล์ร้าย เซลล์มะเร็ง
• Beta Glucan เสริมการรักษาโรคมะเร็ง โดยทำลายเซลล์มะเร็ง
• ลดผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยรังสี และคีโมบำบัด
• ป้องกันการกระจายตัวของเซลล์มะเร็ง
• ช่วยรักษาแผลที่เกิดจากเนื้อร้าย และป้องกันการลุกลามของเนื้อร้าย

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.