7 ผลกระทบต่อสุขภาพ “จากการใช้โฟมและพลาสติก”

ผลกระทบต่อสุขภาพ จากการใช้โฟมและพลาสติกใส่อาหาร

ภาชนะโฟมและพลาสติกเป็นผลผลิตที่ได้จากปิโตเลียม โดยผลิตขึ้นมาจากวัสดุพอลิเมอร์ชนิดโพลิสไตรีน (polystyrene) ซึ่งเมื่อนำมาใช้
บรรจุอาหารร้อนหรืออาหารทอด น้ำมันจากอาหารก็จะเกิดปฏิกิริยากับโฟม จะทำให้เกิดสารอันตรายละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหาร

สารสไตรีนที่เกิดขึ้นจะมีผลเสียต่อร่างกาย คือ ทำลายระบบฮอร์โมนในร่างกาย มีผลต่อระบบประสาท เม็ดเลือดแดง ตับและไต
เมื่อถูกผิวหนังหรือเข้าตา หรือสูดดมเข้าไป จะทำให้เยื่อเมือกเกิดการระคายเคือง มีอาการไอและหายใจลำบาก ปวดศีรษะ ง่วงซึม และอื่นๆ อาทิ

• ก่อสารมะเร็งหลายชนิด
• ทำให้ฮอร์โมนผิดปกติ
• มีผลต่อการเต้นของหัวใจ
• ทำลายตับและไต
• มีผลต่อระบบประสาท
• เกิดความผิดปกติของระบบน้ำเหลือง

ที่มา : https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/317/กล่องโฟมบรรจุอาหาร

เริ่มต้นดูแลสุขภาพโดยรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้ากลูแคนจากยีสต์ และสารสกัดจากโสมเกาหลีที่มีความพิเศษมากกว่าการบำรุงร่างกาย
ซึ่งเป็นการบำรุงความแข็งแรงให้เม็ดเลือดขาว ทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำจัดเซลล์มะเร็งร้าย ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.