ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ตรา เมดิวิสส์

คำนิยาม

“ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มาตรฐานสากล เพื่อคุณและคนในครอบครัว”

จุดมุ่งหมายของเรา

มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านการให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม โดยมุ่งคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ของเรา

คัดสรรสารสกัดที่มีคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสุขภาพและความงาม ที่ผ่านกระบวนการวิจัยตามมาตรฐานระดับสากล

กลุ่มเป้าหมาย

คนวัยทำงาน กลุ่มผู้ที่มีครอบครัว
คนที่รักในสุขภาพ และกลุ่มผู้สูงอายุ


สีของผลิตภัณฑ์

พันธกิจ

  • เรามุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านสุขภาพและความงาม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้บริโภค
  • เราส่งมอบผลิตภัณฑ์ ด้านสุขภาพและความงาม ที่ผ่านกระบวนการวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
  • เราเป็นองค์กรแห่งการพัฒนา มีการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง
  • เรามุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคม โดยมีกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพและความงาม

A B O U T    L I F E P L U S

บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

เป็นโรงงานผู้ให้บริการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ครีมและเครื่องสำอาง ชั้นนำของประเทศไทย
โดยให้บริการในรูปแบบ OEM และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก GMP, HACCP และ HALAL

A B O U T    M E D I V I S S

บริษัท เมดิวิสส์ จำกัด

ก่อตั้งบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

  • ในปี 2018 ได้เริ่มคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตร ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาภายใต้แบรนด์ ไลฟ์พลัส วิสตัส               
  • ในปี 2019 ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และมีการปรับปรุงพัฒนาสูตรเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย
  • จนกระทั่งในปี 2022 ได้ทำการเปลี่ยนชื่อแบรนด์และชื่อบริษัทใหม่เป็น เมดิวิสส์ เพื่อให้เป็นสากลมากขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์การดำเนินชีวิตของคนยุคใหม่ ในการดูแลสุขภาพและความงาม

2010

ก่อตั้งโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
Lifeplus Pharmaceutical Co., Ltd.

2018

ก่อตั้งบริษัท Lifeplus Vistas Co., Ltd.
เพื่อจำหน่ายธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสุขภาพและความงาม

2019

ก่อตั้งแบรนด์ Lifeplus Vistas
เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพและความงาม

2022

เปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็น Mediviss

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.